Presvedčivá Komunikácia Úspešných Žien

BRAND YOU

Presvedčivá Komunikácia Úspešných Žien

0 student

1 to 1 stretnutie vám poskytne priestor sústredený na vaše konkrétne potreby a očakávania. Stačí si dohodnúť termín a zvoliť z možností online kontaktu alebo osobného stretnutia.

Osvojte si silné komunikačné schopnosti a budete mať väčšiu istotu a kontrolu nad každou situáciou. Ženy disponujú výbornými organizačnými vlastnosťami, sú komunikatívne a výborne zvládajú improvizované rozhovory. Aj tak je ale mnoho situácií, kedy sebavedomú asertívnu komunikáciu zatieni prekvapivo nesmelý, neurčitý prejav.

Kurz je zameraný na osobný rozvoj žien predovšetkým v pracovnom prostredí a ponúka praktické a sofistikované verbálne aj neverbálne komunikačné stratégie, vďaka ktorým získate rešpekt, autoritu, prevahu a správny druh pozornosti.

 • Dynamický a pôsobivý prvý dojem
 • Silná verbálna komunikácia, rozsah slovnej zásoby, výber slov, sila hlasu
 • Magický neverbálny prejav, ovplyvňovanie postojov a vytváranie dojmov
 • Získanie a udržanie rešpektu a uznania v osobnom aj pracovnom prostredí
 • Autentický návod ako upútať pozornosť publika
 • Byť sama sebou a nedať sa ovplyvniť
 • Pôsobivé komunikačné techniky na konkrétne situácie
 • Tajomstvá dnešných úspešných žien
 • Prezentácia myšlienok a nápadov s uznaním a akceptáciou
 • Zvládanie konfliktov, mať prevahu nad náročnými členmi pracovných tímov
 • Komunikácia s komplikovanými ľuďmi
 • Návody na riešenie situácií s istotou a odvahou
 • Módny formálny aj neformálny manuál na úspech

Kurz zahŕňa:

 • 3 až 5 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu (dĺžka je nastavená podľa potrieb a dohody)
 • elektronické materiály
 • certifikát o absolvovaní kurzu
Pozrite si referencie od našich klientov.

Cena

Napíšte nám o vašej predstave, aby sme vám mohli poslať ponuku.

(Visited 84 times, 1 visits today)

KURZ VEDIE

Kurz vedie Mgr. Elena Mravcová s vyše 15 ročnou praxou v personálnom manažmente a dlhoročnými skúsenosťami z významných médií. Dnes pôsobí ako lektorka, mentorka a kariérna poradkyňa, pričom cez jej kurzy a tréningy prešlo za posledné roky vyše 2500 odškolených účastníkov. Kurzy a workshopy sú pútavé, akčné a každému prinesú trvalý zážitok a bohaté skúsenosti pre ďalšie úspešné pôsobenie v práci, ako aj v bežnom živote.

1.00 €

  REGISTRAČNÝ FORMULÁR


  V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov, a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.

  Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@komunikujem.sk

   REGISTRAČNÝ FORMULÁR


   V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov, a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.

   Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@komunikujem.sk