SKUTOČNÉ DOJMY ZO ŠKOLENÍ

Referencie od klientov

Spokojnosť na 1. mieste
"Zvýšenie efektivity po absolvovaní školení bolo zjavné aj pre môjho nadriadeného a tak bola voľba jednoznačná. Školenie sme vytvorili s pani Mravcovou na mieru. Všetky naše požiadavky boli do bodky splnené a spätná väzba od kolegýň bola výnimočná. Manažéri niekoľko dní po skončení školenia tiež informovali o pozitívnych zmenách v rámci fungovania oddelenia, profesionálneho vystupovania, či zvýšenia efektivity. Na školeniach si najviac vážim ich vecnosť, profesionalitu a praktickosť. "
Silvia Karasková
Asistentka prezidenta a člena predstavenstva spoločnosti Mondi SCP
Všetky školenia môžem len odporúčať, nakoľko išlo o vrcholne profesionálny prístup školiteľky. Podnetné a pekné prostredie podnecovalo všetkých účastníkov k aktivite. Školenia obsahovali informatívnu ako aj aktívnu časť a každý mal možnosť ukázať, čo v ňom je. Dobré rady a nápady školiteľky s bohatými pracovnými skúsenosťami využívam dennodenne v profesijnom aj osobnom živote. Školenia ma posunuli ďalej! A neoceniteľným faktom je, že školiteľke ide skutočne o to, aby sme v živote boli skvelí! 🙂
Mgr. Lucia Maňúrová Rabelová
Vedúca divízie pre rakúske a slovenské hotelové, reštauračné a zdravotnícke zariadenia
Veľmi efektívne a prepracované školenie. Každá minúta bola pre mňa "aha" momentom, z ktorej denne profitujem vo svojej pozícii. Pre mňa boli praktické časti a cvičenia s kamerou najviac prínosné a obohacujúce. Teória je dôležitá, ale osobná skúsenosť s okamžitou spätnou zmenou od fundovanej školiteľky znamená reálny posun o krok vpred. Školenie predčilo moje očakávania, výsledky som dokázala ihneď aplikovať v práci. Pri ďalšej práci na sebe ste jednoznačnou voľbou.
Mgr. Katarína Varga Pivovarníková, MBA
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
"Bol to naozaj skvelý kurz. Užila som si celý deň. Odniesla som si veľa poznaní a aj také, ktoré som dovtedy možno ani nechcela vidieť na sebe. Vy ste ich ale podali tak, že ma to povzbudilo, aby som na sebe pracovala a zlepšila sa v nich. Po poslednom školení som si sama povedala, že „áno“ – robím svoju prácu dobre, že „idem s dobou“ a našla som kopec nových podnetov, ktoré by som rada uviedla do svojho pracovného života."
Iveta Gajdošová Janďoureková
PLASTIC OMNIUM, Intelligent Exterior Systems
"Tím Bratislavskej organizácie cestovného ruchu úprimne ďakuje za veľmi zmysluplné a zaujímavé školenie. Spolupráca bola na vysoko profesionálnej úrovni a s dôrazom na individuálny prístup k nám ako klientovi. Každý účastník semináru sa obohatil o nové informácie a poznatky a prispelo to tiež k zoceleniu kolektívu a bližšiemu spoznaniu sa. Ďakujeme veľmi pekne."
Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD.
Department of Strategy, BRATISLAVA TOURIST BOARD
„Ste človek, čo vo mne zanechal stopu a takých ľudí si vážim, lebo ma posúvajú vpred, ako pracovne tak aj ľudsky. Som rada, že som mala tú česť Vás osobne spoznať.“
Beáta Bosáková
kancelária primátora mesta, Banská Bystrica
"Chcela by som Vám poďakovať za vysokú kvalitu školenia, najviac sa mi páčili tréningy na kameru využiteľné v praxi, školenie môžem iba odporučiť v nádhernom prostredí."
Eva Klementová
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
"Tieto kurzy suverénne preskočili všetky ostatné. Autentickosť lektorky, ktorá sa špeciálne sústredí na každého účastníka kurzu a počas neho s ním systematicky pracuje tak, aby vylepšil svoje komunikačné schopnosti, sú tak šité na mieru a účinné, že vás po kurze rýchlo posunú vpred. Dodnes spolupracujem s pani Elenou, aby bol môj prejav profesionálny a prinášal mi aj radosť. Už nemám ten hrozný stres a dokonca už aj sama moderujem veľké prezentácie. Ďakujem."
Ing. Denisa Hanzal
Senior Project Manager, Project Follow Up
(Visited 288 times, 1 visits today)