Víťazná Komunikácia v Tíme & Riešenie Konfliktov – (kurz je obsadený)

YOUR WIN

Víťazná Komunikácia v Tíme & Riešenie Konfliktov – (kurz je obsadený)

0 student

Víťazná komunikácia v tíme je zameraná na skupinové rozhovory, bezkonfliktné presadzovanie si názorov a aktuálne simulované situácie z pracovného prostredia.

Naučíte sa jasne a priamo vyjadriť to, čo chcete, bez toho aby ste boli hádaví alebo naopak, pasívni. Primeraný spôsob vyjadrenia názorov ovláda málo ľudí, preto poznanie nových komunikačných zručností vám už hneď po kurze zaručí plynulé a bezproblémové interakcie s inými ľuďmi, vnútornú spokojnosť, rozvoj priateľstiev, pocit spolupatričnosti a pozitívny prístup.

 • Sebapoznanie – moje silné a slabé stránky v komunikácii 
 • Aktívne počúvanie / načúvanie – proces počúvania, čo nám pomáha / bráni počúvať, kroky k aktívnemu počúvaniu
 • Poskytovanie a prijímanie spätnej väzby 
 • Kladenie otázok – pozrieme sa na rôzne druhy a typy otázok 
 • Bezkonfliktné presadzovanie si názorov 
 • Zapájanie sa do diskusií na porade
 • Suverénny hlas a reč tela
 • Ako si presadzovať vlastné názory, prezentácia vlastného nápadu, myšlienky 
 • Asertívne správanie, primerané vyjadrovanie vlastných názorov, myšlienok, pocitov 
 • Ako vyjadriť nesúhlas a nikoho pri tom neuraziť 
 • Empatia a zvládanie vlastných emócií 
 • Flexibilita v komunikácii – Ako zvládať obtiažne komunikačné situácie (čo nás rozčuľuje v komunikácii, ako vznikajú komunikačné bloky – očakávania, predsudky)
 • Verbálne a neverbálne komunikovanie
 • Interaktívne a zážitkové skupinové rozhovory

Naša FILLING metóda odhaľuje ďalšie možnosti vášho osobného a pracovného rozvoja. Nájde rozpory, ktoré vám blokujú predviesť svoju unikátnosť aj autenticitu a predstaví presné návody k pozitívnym zmenám. Poznatky dokážete už od zajtra premieňať na malé aj väčšie úspechy.

Súčasťou kurzu je aj podnetná praktická časť a dobrovoľné, zážitkové tréningy na kameru.

Cena kurzu zahŕňa:

 • 7 hodinový intenzívny profesionálny výklad a interakciu
 • coffee break, chutné bufetové občerstvenie, výborný obed a nápoje počas kurzu 
 • elektronické materiály
 • certifikát o absolvovaní kurzu
Pozrite referencie od našich klientov.

Kedy

11. 10. 2023

od 10.00 hod do 17.00 hod

Kde

BUSINESS CLUB PENATI

Agátová 33
841 01 Bratislava

Cena kurzu

228 EUR

(190 EUR bez DPH)

(Visited 219 times, 1 visits today)

KURZ VEDIE

Kurz vedie Mgr. Elena Mravcová s vyše 15 ročnou praxou v personálnom manažmente a dlhoročnými skúsenosťami z významných médií. Dnes pôsobí ako lektorka, mentorka a kariérna poradkyňa, pričom cez jej kurzy a tréningy prešlo za posledné roky vyše 2500 odškolených účastníkov. Kurzy a workshopy sú pútavé, akčné a každému prinesú trvalý zážitok a bohaté skúsenosti pre ďalšie úspešné pôsobenie v práci, ako aj v bežnom živote.

190.00 €

  REGISTRAČNÝ FORMULÁR


  V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov, a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.

  Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@komunikujem.sk

   REGISTRAČNÝ FORMULÁR


   V prípade vzniku situácie, pre ktorú sa záväzne prihlásenej osobe alebo osobám nebude možné sa vybraného kurzu zúčastniť, je možné na kurz poslať inú osobu alebo osoby z firmy alebo inštitúcie. Prihlásený účastník v tomto prípade písomne informuje spoločnosť Positivity Job s.r.o. o zmene mena alebo mien účastníkov, a to najneskôr 24 hodín pred dátumom a časom konania sa kurzu. Miesto konania kurzu sa môže zmeniť v prípade nepredvídateľných technicko-prevádzkových dôvodov.

   Potvrdením dávam súhlas spoločnosti Positivity Job s.r.o. so sídlom na Partizánskej ulici 2, 811 03, IČO: 46971386 v Bratislave na spracovanie mojich osobných údajov a poskytnutých informácií podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely informovania o kurzoch a udalostiach pre zvyšovanie kvalifikácie a osobného rozvoja, ktoré sú organizované spoločnosťou Positivity Job s.r.o. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom zaslania emailu na našu emailovú adresu: info@komunikujem.sk