Nie je tajomstvom, že nám pravidelný strategický dialóg so šéfom častokrát chýba, čo je škoda pre obidve strany.

Ako si nastaviť so šéfom pravidelný kontakt, ak sa tak momentálne nedeje?

Aktívne si treba pripraviť stručne v bodoch, na čom pracujete, v čom sa chcete posunúť a ako vidíte svoje ďalšie smerovanie v rámci existujúcich pracovných úloh. Treba požiadať o pravidelný ideálne polročný dialóg v trvaní aspoň 45 minút. Je potrebné zdôrazniť, že chcete svoju prácu vykonávať maximálne profesionálne a k tomu potrebujete pravidelne získavať detailnú spätnú väzbu a línie pre ďalší rozvoj. Ľahko sa môže stať, že šéf vás poprosí, aby ste si pripravili ciele pre ďalšie obdobie. Kľudne tak urobte s tým, že spoločne ich môžete doplniť a upraviť. Vhodné je, aby ste ich šéfovi poslali aspoň dva dni pred vašim prvým stretnutím. Na stretnutie sa veľmi dobre pripravte, na nič nezabudnite.

Tu je jednoduchý checklist, aby ste mali všetko potrebné

Zámer cieľov pre ďalšie polročné až ročné obdobie. Ciele musia byť logické, reálne a najmä časovo dobre nastavené a merateľné.

Zoznam vecí, na ktoré ste pyšní, že ste ich zvládli a boli niečím výnimoční. Tu máte možnosť ukázať, čo vás v práci baví a ako pristupujete k inováciám.

Pripravte si aj veci, kde cítite, že sa dali alebo dajú robiť lepšie. Musíte k nim ale spomenúť aj dôvod prečo sa tak deje a čo by tomu mohlo k pomôcť.

Tézy, ktoré predstavujú vaše potreby a očakávania smerom do budúcna. Ak máte nejaké námety na úpravu pracovných úloh, náplň pozície, názov pozície vzhľadom na zmenené portfólio úloh alebo čokoľvek nad čím premýšľate, treba s tým ísť  „von“.

Rast výkonu zamestnanca a jeho kvality je tvorený na základe dialógu, kde sa pravidelne a systematicky kontrolujú a stanovujú ciele, podáva sa spätná väzba, diskutuje sa o potrebách a očakávaniach na obidvoch stranách – šéf a jemu podriadený zamestnanec.

(Visited 200 times, 1 visits today)