Len málokto je majster sveta v 100% odovzdávaní výsledkov z pohľadu kvality a času, ale ak sa vyhneme typickým a častým chybám, podstatne vylepšíme náš výkon a zároveň aj náš imidž v zamestnaní. 

Zjednodušený až odfláknutý prístup

Veľakrát úlohu podceníme, nie sme schopní ju správne posúdiť a dôsledkom je časový stres a nedostatočná kvalita.

Nesystematická príprava

Aj keď máme na splnenie úlohy dostatočný čas, nie sme schopní si systematicky zbierať potrebné informácie a fakty. Stačí pritom počas menšieho pracovného zaťaženia si aspoň sporadicky naštudovať potrebné vstupy, vytvoriť si zložku úlohy alebo projektu a zbierať „materiál“. Pravdepodobnosť dokonalého splnenia úlohy bude vysoká.

Slabá a chybná úprava

Aj napriek zaujímavým, cenným poznatkom a výstupom sa celkový dojem ľahko pokazí, ak finálna úprava nie je našou silnou stránkou. Zarovnanie textu, preklepy, chyby, príliš jednoduché formulácie, slabý dizajn dokumentu, nekompletnosť dôležitých informácií a údajov – to všetko sú bežné a časté nedostatky.

Žiadna jedinečnosť

Takmer každá pracovná úloha sa dá urobiť zle, štandardne alebo zaujímavo. Dnes je veľmi žiadúce a pozitívne hodnotené, ak sa pri riešení úlohy zaoberáme aj myšlienkou, ako sa to dá urobiť neobvykle a jedinečne. Po prečítaní vášho výstupu si položte otázku: Je to skutočne zaujímavé? Nadchne to šéfa? Prekvapím niečím?

Nevieme si výstup obhájiť a dobre predať

Aj z malej úlohy by nám malo byť jasné, čo je výstup a ako pomôže tomu, kto nám ju zadal. Ak nevieme zadefinovať a obhájiť, čo prinieslo naplnenie úlohy, je málo pravdepodobné, že sa dočkáme uznania. Platí pravidlo, že musíme sa učiť pochopiť aj to, čo sami urobíme, aby sme o tom vedeli povedať zaujímavé dve-tri vety.

(Visited 119 times, 1 visits today)